سفارش تبلیغ
صبا
u غیر قابل چاپ

! آغازی دوباره

جمعه 85/2/1 :: ساعت 9:50 عصر

ا

اساس کشی

بالاخره این وبلاگ نویسی کار دست ما ندهد باید خدا را شکر کنیم . همه کار کردیم مانده بود وبلاگ نگاری . خوب شاید خواستیم از باقی رفقا که از بد حادثه همه اصلاح طلبند و بازمانده از دوران جامعه مدنی عقب نمانیم . هر چند که روزگار ما را به عقب باز گردانده است .

اعتراضی ندارم خصومتی هم با دولت عدالت محور و  مجلس اصولگرا ندارم . حرفی هم اگر هست از سر نقد است نه تخریب . اینکه اجانب و آنوری ها هم هی انتقاد میکنند و گه گاه حرفشان اندک شباهتی پیدا میکند نه از سر هم کاسه بودن است ونه از سر عناد و مخالفت ما با نظام .

به نظام معتقدم که جایگاه وصندلی ای که در اختیار دارم خود گویای آن است . دوستانم اصلاح طلبم نیز اینگونه اند .   دولت و رییس جمهور کنونی دولت ورییس جمهور همه مردمند ومن نیز جزیی از این مردم.

به هر حال بزرگواری از من خواست تا مشی قبلی ام را کنار بگذارم . به خواسته اش احترام گذاشته و به اینجا نقل مکان کردم .

با مشی و روشی جدید .


¤نویسنده: مصطفی صادقی

? نوشته های دیگران( )

دانش، انگیزه فهم است . [امام علی علیه السلام]

[ خانه :: مدیریت وبلاگ :: پست الکترونیک :: شناسنامه ]

661: کل بازدیدها -

0: بازدیدهای امروز -

 RSS  -

vموضوعات وبلاگ

vلوگوی وبلاگ

غیر قابل چاپ

vاشتراک در خبرنامه

 

vوبلاگ دوستان

سجاد اینا

vمطالب قبلی

vآهنگ وبلاگ

vجستجو در وبلاگ